Why Brahmins Don't Take Offence When Called Brahmins, While Shudras Do?

Madhya Pradesh   |   16 Dec 2020 6:00 AM GMT
Editor : Rakshitha R | Creatives : Pallavi Sharma
"Brahmin ko brahmin keh do bura nahi lagta, shudra ko shudra keh do bura lag jaata hai," said BJP MP Pragya Thakur.

The Logical Indian's Shweta Kothari explains why calling someone a Shudra, a casteist insult.

Also Read:

Next Story